روان نما نمایی جامع از روان شناسی مدرن و کاربردی

سایت روان نما به همت جمعی از متخصصین حوزه های مختلف روان شناسی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و روان شناسان و مشاورین و با همکاری متخصصین رایانه طراحی و ساخته شده است.

هدف سایت روان نما اطلاع رسانی،تولید محتوی و تولید نرم افزارهای تخصصی و به روز رسانی اطلاعات روان شناسی برای عموم مخاطبین و به ویژه روان شناسان و مشاورین می باشد.