بسته آموزشی کامل زبان بدن Body Language

زبان بدن به انتقال پیام‌های غیر زبانی میان افراد که توسط اعضای بدن و حرکات صورت انجام می‌گیرد می‌گویند. کینیز-ایکس (kih- neez-iks)عبارت است از مطالعه روابط میان فردی از طریق حرکات، ژست‌ها، طرز قرار گرفتن بدن در حالات مختلف و قیافه و حالات صورت. در زبان روز مره انگلیسی، این پدیده (به انگلیسی: Body language) نامیده می‌شود

حرکات بدن انسان ها بیانگر احساسات و افکار آنان است. حتی اگر با زبان سر و کلماتی که به زبان می آورند سعی در مخفی کردن احساسات و افکار خود داشته باشند! باز هم زبان بدن شان، دست شان را رو می کند.
تحقیقات روانشناسان بیانگر این حقیت است که در زمان یک گفتگوی رو در رو، تنها ۷ درصد از پیام ما از طریق لغات و کلمات انتخابی، به مخاطب منتقل می شود. ۳۳ درصد مقصود ما از طریق لحن صدا، بلندی و کوتاهی صدا، افکت های صوتی و …انتقال پیدا می کند. و ۶۰ درصد، یعنی بیش از نیمی از پیام ما به وسیله حرکات بدن به مخاطب مان منتقل خواهد شد!

زبان بدن ( Body Language ) به بررسی این ۶۰ درصد حرکات بدن می پردازد…به عنوان مثال حرکات بدن انسانی که در حال بیان حقیقت است چگونه است؟!

بسته آموزشی زبان بدن به صورت کامل به این موضوع پرداخته است و شامل موارد زیر می باشد:

  • کتاب جامع و کامل زبان بدن
  • شخصیت شناسی براساس نحوه دست دادن شما!
  • رازهای چهره شناسی
  • رازهایی بسیار جالب درمورد چهره و خصوصیات اخلاقی
  • رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون!
  • حرکات دستها و افکار و احساسات
  • و……………………