بسته آموزشی کامل تربیت جنسی نوجوانان

بسیاری از روانشناسان از دوران بلوغ که در پسران از ۱۱ تا ۱۵ و در دختران از ۹ تا ۱۴آغاز می شود، به عنوان یکی از دوران های گذار و سخت عمر آدمی یاد می کنند. نخستین تغییر در دوران بلوغ معطوف به غرایز جنسی است و نخستین تکانه های جنسی از همین دوران آغاز می شود.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد ۸۵ درصد نوجوانان، اطلاعات جنسی خود را از بیگانگان و نه از معلم و والدین می گیرند، از این رو نحوه مواجه والدین در برابر سووال های فرزندان درباره مسایل جنسی، یکی از بحث های چالشی در تربیت کودکان است؛ چالشی که هر گونه کوتاهی در رفع آن، می تواند لطمات جبران ناپذیری را در دوران های آتی رقم بزند.

اغلب والدین از آگاهی و شناخت کافی درباره نحوه رفتار صحیح با فرزندانشان برخوردار نیستند که خود باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شود. فرزندان ما در دوران زندگی خود مراحل مختلف را طی می کنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند. از اینرو بایستی با مراحل دوران زندگی آشنا شده و از نکات تربیتی ویژه آن دوران استفاده کنیم.

در این بسته آموزشی اطلاعات جامع و کاملی در خصوص تربیت جنسی دوره نوجوانی ارایه شده است.

-آموزش بهداشت دوران بلوغ در درختران و پسران

-روان شناسی دنیای پررمز و راز نوجوانی

-آگاهی نوجوانان از بلوغ و مسایل جنسی چرا و چگونه

-کنار نیامدن دخترتان با ظاهرش

-والدین و ۲۰ نکته درباره نوجوانان

-در ذهن دختران نوجوان چه می گذرد

-ضرورت آموزش و تربیت جنسی به نوجوانان

-آشنایی با مسایل جنسی انسان

و……………..

 

بسته آموزشی کامل تربیت جنسی کودکان

بسته آموزشی کامل تربیت جنسی کودکان

کودکان هرچه بزرگ‌تر می‌شوند، بیشتر با مسائل جنسی خود آشنا می‌شوند. بنابراین در هر سن واکنش‌های خاصی را از کودکان می‌توانیم دریافت کنیم-

والدین باید برای پاسخ دهی علمی به پرسش‌های جنسی بچه‌ها، مطالعه کنند-والدین و مربیان باید نسبت به تربیت جنسی کودکان توجه ویژه ای داشته باشند و راهکارهای مناسب را در این مسیر به کار گیرند. لازمه ی این امر، داشتن اطلاعات در این زمینه است.

در این بسته کامل آموزشی شما با مفاهیم زیر آشنا خواهیدشد

۱-ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺮاﺣﻞ ﺭﺷﺪﻱ جنسی و ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ ﺳﻦ

۲-آشنایی با هویت و نقش جنسی

۳-ﻓﻧﻮﻥﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻦ و پاسخگویی به کنجکاوی های ﺟﻨﺴﻲ کودکان

۴-پیشگیری از از سو استفاده جنسی

۵-ﻓﻨﻮﻥ اﻓﺰاﻳﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻂﻠﻮﺏ

۶-آشنایی با ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ و خود ارضایی(علل و ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ و درمان)درنوجوانان

۷-بلوغ دیر رس و زود رس در دختران و پسران

۸_ کارتون -فیلم و کتاب های آموزشی تربیت جنسی

۹_عشق و ازدواج در نوجوانان

و………………………….